Frontrunners in Lean inspireren elkaar tijdens een Connected Learning sessie

Dinsdagmiddag kwamen bij Verhoeven Grondverzetmachines in Maarheeze zeven ondernemers bij elkaar die actief bezig zijn om ‘verspilling’ in de breedste zin van het woord tegen te gaan binnen hun organisatie. Allen hebben zij al vele stappen gezet, en waren zij op zoek naar nieuwe inspiratie. De Connected Learning sessie vond plaats om hen nieuwe ideeën te geven over de mogelijke vervolgstappen door elkaars ervaringen te delen.

 

Naast Johan van Rozendaal van Verhoeven Grondverzetmachines en Ton Hagelstein en Renske Cox van Keyport2020 als gastheer en organisatie, waren de volgende ondernemers aanwezig; Stan Janssen van het Elkerliek Ziekenhuis, Laurens Swanenberg van Swanenberg Hydrauliek, Carel Retera van Senzer, Bas Leenders van Leenders RVS, Piet van Loenhout als de vorige directeur van Berkvens en Peter Cox namens Brainport Development. Tot slot was ook Peter Geelen van IPM Partners aanwezig als specialist.

 

Er bleek een groot verschil te zitten in wat men onder ‘Lean’ verstaat. De ene organisatie heeft het hiërarchisch organigram losgelaten en vervangen voor afdelingen per onderdeel van de klantketen. De andere organisatie heeft voor zelfsturing gekozen.

 

Daarnaast werden verschillende vraagstukken op tafel gelegd, zoals:
“Wie heeft er ervaring met ondernemen in een procesmodel?”
En
“Hoe geef je mensen in de keten mandaat om te verbeteren?”
Maar ook vragen als
“Is in de zorg een keten gestuurde organisatie wel mogelijk?”

 

Deze vraagstukken resulteerde in interessante discussies en gedachte gangen. Zo is een verpleger in de zorg snel 20% van zijn of haar werktijd kwijt aan lopen… Verspilling van tijd, tijd die ook de verpleger liever aan de patiënten besteed.

 

Waarvoor komt een klant naar een ziekenhuis? Hij zal komen voor advies en medicijnen… Maar niet voor het wachten in de wachtkamer. Kan de zorg zo ingericht worden dat ook deze verspillingen worden voorkomen?

 

Over de volgende punten waren alle ondernemers het eens:
  • Ga met maximaal 5 verschillende verbeterpunten tegelijk aan de slag.
  • Straf medewerkers niet op dingen die zichtbaar niet goed gaan, want dan zullen zij dit niet langer zichtbaar maken.
  • Structuur wordt ondergeschikt aan verandering.
  • Als de nieuwe werkwijze niet vanuit het management gedragen wordt, werkt het ook niet.
  • Ga op zoek naar verbeteringen of het vergroten van waarde, in plaats van het vinden van dé oplossing…

 

Heb je ook een vraagstuk of thema wat je graag eens tijdens een Connected Learning sessie zou willen behandelen? Neem dan contact op met Renske Cox (renske@marketini.nl).