Connected Learning.

Verdiepen door samen te leren.

Connected Learning staat voor leren vanuit persoonlijke en/of zakelijke interesse samen met én van anderen.

Het is gericht op het creëren van een zelf organiserend vermogen van werkgevers in relatie tot het blijven scholen en opleiden van werknemers. Door middel van een Connected Learning sessies willen wij inspireren met betrekking tot de Lerend Leven methodiek. Onze leden mogen zelf thema’s en vraagstukken aandragen. Tijdens een sessie ontmoeten zij elkaar en delen vanuit verschillende organisaties, branches en sectoren hun ervaringen; voor inspiratie en kruisbestuiving.

Opzet van een connected learning sessie

Connected Learning gaat uit van open kennisdeling waardoor onze leden zelf kunnen kijken welke sessies voor hen het relevantste zijn om aan deel te nemen. Behalve dat ze op deze manier van elkaar kunnen leren, gaan ze ook daadwerkelijk samen aan de slag om een antwoord/ oplossing op hun vraag te vinden. Dit zorgt er tevens voor dat er een heel actief netwerk ontstaat

Een connected learning sessie wordt vormgegeven rondom een bepaalde vraag of thema. Het accent ligt op het delen van kennis/ervaring met betrekking tot het specifieke thema. Wij kijken in ons netwerk of we daar interessante voorbeelden van kunnen vinden en organiseren een bijeenkomst op locatie van een bedrijf/ organisatie. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers wordt er (externe) expertise ingeschakeld.

Tevens worden er tijdens elke connected learning sessie geoefend met (ingebrachte) Me.-scan profielen. Door van elkaar te horen wat anderen zien in een profiel borgen we de kennis voor de lange termijn.

Voorbeeld programma connected learning sessie:

  • Welkom
  • Korte presentatie over de inzet van de Me.-scan bij de organisatie & rondleiding.
  • Oefenen met borden (Me.-scan profielen)
  • Informele borrel
Om geaccrediteerd te blijven is het van belang om jaarlijks minimaal 2 connected learning bijeenkomsten bij te wonen, meer mag altijd. De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomsten zijn inbegrepen in de service en accreditatiefee die jij als Me.-coach betaalt.

Aanmelden Connected Learning

Let op: als lid dien je bij minstens 2 connected learning bijeenkomsten aanwezig te zijn per jaar. Je mag echter ook bij elke sessie aansluiten.