De Lerend Leven methodiek.

Lerend Leven werkt alleen als jouw organisatie zich bewust is het belang van mensen en mensen ruimte wil geven om hun talenten te ontwikkelen. 

Quintastics - Lerend Leven

Wat is een Lerend Leven?

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Denk aan de toenemende automatisering en robotisering, langer doorwerken en de vraag naar nieuwe skills. Om bij te blijven moeten werknemers zich continu ontwikkelen. Werkgevers moeten sneller inzicht krijgen op de veranderende werkzaamheden en hun positie in de markt. Hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien is onduidelijk. Zeker is wel dat ‘leren’ tijdens het hele werkzame leven net zo vanzelfsprekend moet worden als eten en drinken; Lerend Leven.

Hoe werkt een Lerend Leven ?

Bij de Lerend Leven methodiek staat het behouden, aantrekken en opleiden van gekwalificeerde arbeidskrachten centraal. Met behulp van de Lerend Leven methodiek begeleiden wij jou bij de start van het implementeren van Lerend Leven in jouw eigen organisatie. Daarnaast bieden wij een platform dat deze gedachte omarmt en haar ervaringen deelt. Kortom; wij bieden een helpende hand bij de start en de tools om uiteindelijk zelfstandig door te gaan.

Aangezien iedere organisatie uniek is, vraagt deze aanpak om maatwerk. Om een beeld te schetsen, hebben wij een voorbeeld van een aanpak opgesteld:

  1. Directie en/of HR maakt kennis met de methodiek en de Me.-scan, om zo zelf een beeld te krijgen wat de methodiek voor hen kan betekenen. Een bewustwordingsproces waarbij geholpen wordt om de hulpvraag van de organisatie, kijkend naar de arbeidsmarkt, goed te kaderen. Bij een duidelijke hulpvraag, kunnen we namelijk ook doelgericht aan de slag met een oplossing. Door de methodiek zelf te ervaren kan de organisatie ook voor zichzelf inschatten wat de toegevoegde waarde is.
  2. Collega’s en/of sollicitanten ervaren de methodiek; afhankelijk van de hulpvraag, helpen wij de organisatie om de methodiek te vertalen naar een plan van aanpak specifiek gericht op het bedrijf. Dit is een pilot om te onderzoeken of de methodiek de hulpvraag beantwoord.
  3. Een teamsessie (We.-scan) waardoor de organisatie een beeld krijgen van de cultuur en waarden van het bedrijf, en het groei potentieel.
  4. Een medewerker in het bedrijf wordt opgeleid om zelfstandig de methodiek toe te passen. Zo kan de methodiek geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen. Denk aan ontwikkel- of sollicitatiegesprekken. De organisatie wordt hierin begeleid en uitgenodigd voor ons platform waar toepassers van de methodiek samenkomen. In dit platform worden ervaringen gedeeld om van elkaar te leren.  

Wil je ook een Lerend Leven?

Wij komen graag eens bij je langs om de methodiek nader toe te lichten, en je desgewenst zelf de methodiek te laten ervaren.