De Lerend Leven methodiek.

Een cadeautje om mensen ruimte te geven hun talenten te ontwikkelen.

Het zijn vaak de simpelste dingen, die de grootste impact maken. En als het gaat om mensen is dat iemand ruimte, vertrouwen, aandacht en inzicht geven om te groeien.

Quintastics - Lerend Leven

Wat is een Lerend Leven?

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Denk aan de toenemende automatisering en robotisering, langer doorwerken en de vraag naar nieuwe skills. Om bij te blijven moeten werknemers zich continu ontwikkelen. Werkgevers moeten sneller inzicht krijgen op de veranderende werkzaamheden en hun positie in de markt.

De werkgevers die op het moment het aantrekkelijkst zijn, zijn de werkgevers die structurele aandacht hebben voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Op zo’n manier dat het in de gehele organisatie verankerd is. Dat vraagt om het traditionele HR-beleid los te laten en anders om te gaan met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vervang ze bijvoorbeeld door ontwikkelgesprekken. Op een eerlijke en openhartige manier samen kijken waar iemands potentieel zit en diegene helpen dat te benutten. Wanneer je de focus legt op het ontwikkelen van de talenten van jouw medewerkers, krijgen zij niet alleen meer energie van wat ze doen, maar worden ze ook productiever.

Hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien is onduidelijk. Zeker is wel dat ‘leren’ tijdens het hele werkzame leven net zo vanzelfsprekend moet worden als eten en ademen; Lerend Leven.

Talentontwikkeling me.-scan

Hoe werkt een Lerend Leven ?

Bij de Lerend Leven methodiek staat het behouden, aantrekken en opleiden van gekwalificeerde arbeidskrachten centraal. Met behulp van de Lerend Leven methodiek begeleiden wij jou bij de start van het implementeren van Lerend Leven in jouw eigen organisatie. Daarnaast bieden wij een platform dat deze gedachte omarmt en haar ervaringen deelt. Kortom; wij bieden een helpende hand bij de start en de tools om uiteindelijk zelfstandig door te gaan.

Aangezien iedere organisatie uniek is, vraagt deze aanpak om maatwerk. Om een beeld te schetsen, hebben wij een voorbeeld van een aanpak opgesteld:

  1. Vraagarticulatie: We gaan in gesprek met de directie en/of HR om de behoefte zichtbaar te maken. Waar ligt het probleem? Waar willen jullie naartoe? Wat heb je nodig om daar te komen?
  2. Kennismaking met de me.scan: de directie en/of HR maken de me.scan om zo zelf een beeld te krijgen wat de methodiek voor hen kan betekenen. Afhankelijk van de hulpvraag, helpen wij de organisatie om de methodiek te vertalen naar een plan van aanpak specifiek gericht op de organisatie.
  3. Uitrollen van de me.scan: De medewerkers, leerlingen en/of sollicitanten doen de me.scan en krijgen een ontwikkelgesprek waarin we samen kijken naar hun kwaliteiten en talenten en de invulling daarvan.
  4. Teambuilding: Een teamsessie (we.scan) waardoor de organisatie een beeld krijgt van de cultuur en waarden van het bedrijf en het groeipotentieel.
  5. Integratie van de methodiek: Een of meer medewerkers worden opgeleid om zelfstandig de methodiek toe te passen binnen de organisatie. Zo kan de methodiek geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering. De organisatie wordt hierin begeleid.
  6. Deelname aan het Lerend Leven Platform: Het Lerend Leven Platform is opgericht voor alle mensen die opgeleid zijn om de Leren Leven methodiek toe te passen. Binnen het platform worden ervaringen gedeeld om van en met elkaar te leren. Samen gaan we aan de slag om de methodiek door te ontwikkelen. Wij geloven in een Lerend Leven, dus de methodiek is nooit af.
Lerend Leven favicon

Wil je ook een Lerend Leven?

Wij komen graag eens bij je langs om de methodiek nader toe te lichten, en je desgewenst zelf de methodiek te laten ervaren.

Ervaringen

“We hoopten dat onze medewerkers zich meer bewust zouden worden van hun verborgen talenten, zodat we ze meer in kun kracht konden zetten. Elke medewerker heeft nu een een-op-een gesprek gehad en zijn in een woord verrast. Na de zomer hebben we een teamsessie georganiseerd zodat een ieder zich ook bewust wordt van elkaars kwaliteiten.”
Renske Cox - We.-scan
Joost van Weerde

Eigenaar Kr8tig

“Inmiddels heeft ons hele team de methodiek ervaren en zijn we middels teamsessies de groepsdynamiek aan het optimaliseren. Confronterend, want van alles wordt bespreekbaar. Het zijn constructieve dagen, met een opening naar de toekomst. Wij hebben binnenkort weer een vervolgsessie in de vorm van een We.-scan.”
Renske Cox - We.-scan
“Het is een systeeminnovatie voor de arbeidsmarkt. Het is een andere manier van kijken naar vraag en aanbod. Het succes zit in de simpelheid en toepasbaarheid en het gaat dieper en verder dan kijken wat iemand in zijn/haar vrije tijd voor vrijwilligerswerk doet.”
Renske Cox - We.-scan
Camiel Jansen

Beleidscoördinator ministerie SZ&W