Masterclass bedrijven

Het bedrijfsleven ziet kansen hoe de jeugd via het primair onderwijs voorbereid kan worden op de wereld van morgen en om de jeugd bekend te maken met het toekomstig arbeidsperspectief in de regio. Eveneens zien leerkrachten in het primair onderwijs dat het bedrijfsleven zich steeds sneller ontwikkelt. Zij zouden hier graag op inspelen met hun lesmaterialen, maar vinden het lastig om in contact te komen met het bedrijfsleven. Om die reden brengen wij het primair onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar in contact in de vorm van een ‘Masterclass bedrijven’, zodat zij elkaar kunnen inspireren om het lesmateriaal vorm te geven.

Hierbij richten wij ons op een groep leerkrachten van verschillende scholen. Middels deze gemengde groep van leerkrachten in de Masterclass ontstaan nieuwe ideeën voor lesmateriaal in het onderwijs. Deze nieuwe ideeën zullen vervolgens verspreid worden binnen de verschillende scholen. Het team leerkrachten kan elkaar tevens stimuleren voor verdere ontwikkelingen. Om deze groep leerkrachten te inspireren en op weg te helpen met het integreren van praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven in de lesstof, krijgt deze groep de kans om één keer per maand een gehele dag een bedrijf in de regio te bezoeken.

Opbouw van een Masterclass bedrijven

In de ochtend worden de leerkrachten op de hoogte gebracht omtrent de nieuwste inzichten van de bedrijfsvoering en welke (soft)skills er in de toekomst nodig zijn. In de middag gaan ze gezamenlijk aan de slag om te kijken hoe deze opgedane kennis in een lesprogramma geïntegreerd kan worden. Iedere volgende sessie wordt gestart met het terugkijken naar ervaringen van de leerkrachten met de nieuwe lesstof.

Zo kan de implementatie van praktijkvoorbeelden stap voor stap geoptimaliseerd worden en plukken alle leerlingen van de verschillende scholen in de regio hier de hun vruchten van. Zij worden al op jonge leeftijd voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelen zo competenties als ondernemerschap, nieuwsgierigheid flexibiliteit, design en creativiteit vanaf jonge leeftijd. Doordat dezelfde groep leerkrachten regelmatig samenkomt tijdens de Masterclasses leren ze om gezamenlijk nieuwe lesstof te ontwikkelen en worden zij zo ook ambassadeurs van een Lerend Leven.

Het uiteindelijke doel

Leerkrachten in het primair onderwijs inzicht geven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (van morgen) en de daarvoor benodigde (soft) skills.