Masterclasses.

De diepte in op een thema.

Een masterclass is een verdiepende workshop (online of op locatie) van 2,5 uur waarin we de diepte induiken omtrent verschillende talent gerelateerde onderwerpen.

Elke masterclass bevat een kort theoretisch deel en is vooral gericht zijn op de praktijk.

In een groep van minimaal vier en maximaal zes deelnemers wordt er geoefend aan de hand van praktijk-casussen en kunnen de deelnemers elkaars ervaringen delen.

Het deelnemen aan een masterclass kost 250 euro excl. btw en wordt volledig verzorgd door TheTrueTalentTeam.

Aanmelden Masterclasses

Onder het aanmeldformulier hebben we uitleg staan over wat de verschillende masterclasses inhouden.

Uitleg over de masterclasses

Masterclass kerngebied

In deze masterclass wordt er ingezoomd op hét centrale gebied van de Me.-scan. Dit gebied is de drager van zelfbewustzijn en autonoom in het leven staan. In begeleiding en coaching is het kerngebied het belangrijkste onderwerp. Maar het gebied is moeilijk direct te benaderen om ontwikkeling te bewerkstelligen. In deze masterclass leer je praktisch hoe je mensen kunt helpen om op dit gebied de benodigde stappen te maken.

Datum: 15-3-2022
Tijd: 19.00 – 21.30u

Kwetsbare kracht
Masterclass het projectiemechanisme
Het projectiemechanisme is een onbewust mechanisme dat eenieder dagelijks gebruikt om die delen van zichzelf die hij of zij niet wil erkennen projecteert op anderen en situaties. In deze masterclass krijg je verdiepende kennis over het projectiemechanisme en over de inzichten in schaduwgedrag die dit mechanisme veroorzaakt. Ook leer je praktisch om projecties te herkennen en te gebruiken in de begeleiding/coaching.

Datum: 17-2-2022
Tijd 09.00 – 11.30u

Masterclass combinatie van archetypen
De acht archetypische beelden zijn hét onderscheidend vermogen van de Me.-scan. Archetypen zijn algemeen bekende thema’s die ons helpen om te bepalen wat iets is en hoe we ons tot iets verhouden. In deze masterclass ga je dieper in op de combinaties van deze acht archetypen en wat deze combinaties betekenen voor het gedrag van mensen.

Datum: 21-3-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Natuurlijke kracht
Masterclass verdieping schaduw
Schaduwgedrag is gedrag dat iemand laat zien terwijl het in feite minder goed bij die persoon past. In deze masterclass leer je waarom iemand dit doet en wat dit voor zijn of haar effectiviteit kan betekenen. In de masterclass gaan we je leren om je eigen schaduwgedrag te herkennen. Vanuit de eigen ervaring zal ook schaduwgedrag van anderen beter te herkennen zijn.

Datum: 20-4-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Masterclass wendbaarheid
Wendbaarheid is het vermogen om in veranderende omstandigheden effectief vanuit eigen kwaliteiten productief te blijven. In deze masterclass gaan we in op de wijze waarop de Me.-scan zicht biedt op iemands wendbaarheid, zowel persoonlijk als op werkgebied.

Datum: 19-5-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Masterclass de vier bewustzijnsfuncties
De vier bewustzijnsfuncties zoals deze door Carl Jung zijn onderzocht (Sensing, Feeling, Thinking en iNtuition), bieden zicht in hoe iemand de wereld om zich heen waarneemt en waardeert. In de masterclass gaan we dieper in op deze functies en de toepasbaarheid van deze functies in de werkomgeving. Ook leer je hoe de bewustzijnsfuncties uitwerken in de manier van communiceren en het omgaan met anderen in verschillende situaties.

Datum: 20-6-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Masterclass communicatiestijlen & leiderschapsstijlen
De Me.-scan biedt inzicht in verschillende communicatie- en leiderschapsstijlen die een persoon van nature het gemakkelijkste kan hanteren en ‘accepteren’. Bovendien laat de Me.-scan zien welke stijlen juist minder effectief zijn en waar iemand een weerstand tegen kan hebben. In deze masterclass gaan we aan de hand van de verschillende voorkeursstijlen van de deelnemers, ervaren wat het effect kan zijn op de wijze waarop men elkaar wederzijds beïnvloedt.

Datum: 21-7-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Masterclass gevoel & emotie

In de praktijk worden de termen gevoel en emotie vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een groot verschil tussen beide. In deze masterclass gaan we dieper in op deze verschillen en op de relevantie van gevoel en emotie bij de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling.

Datum: 6-4-2022
Tijd: 19.oo – 21.30u

Datum: 24-8-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

 

Masterclass begrenzing
Je eigen grenzen bepalen en handhaven is wellicht de belangrijkste vaardigheid die iemand zowel privé als zakelijk kan beheersen. In deze masterclass gaan we in op waarom begrenzing voor veel mensen een lastig thema is en hoe je iemand kunt ondersteunen bij dit proces. Tevens leer je onder andere hoe je, in een Me.-profiel, kunt zien of iemand moeite heeft bij het stellen en accepteren van grenzen.

Datum: 22-9-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Masterclass verdieping archetypen
In deze masterclass gaan we, in tegenstelling tot de masterclass ‘combinaties archetypen’, in op de afzonderlijke archetypen die in de Me.-scan worden gebruikt. Ook gaan we in op de invloed die elk archetype heeft op iemands gedrag.

Datum: 24-11-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u

Lerend Leven favicon
Masterclass systemisch coachen
Systemisch werken richt zich op het verkrijgen van inzicht in en bewustwording van ieders plek en rol binnen een systeem (bijv. een werkgroep). De analytische benadering van de Me.-scan geeft bewustwording van ieders persoonlijke patronen die hij of zij binnen systemen inzet. In deze masterclass combineren we beide benaderingswijzen waardoor je zicht krijgt op de interactie van individuen binnen systemen.

Datum: 12-12-2022
Tijd: 09.00 – 11.30u