Lerend Leven Academy.

Integreer de Lerend Leven methodiek in de organisatie.

Werken hoort leuk te zijn en je energie te geven! Daar is iedereen het mee eens, maar lang niet iedereen ervaart het zo. Daarom leren wij individuen binnen organisaties om dat te herstellen en te bevorderen. Want de Lerend Leven methodiek werkt het beste als het van binnenuit de organisarie komt.

Me.master 1

De me.master 1 de basisopleiding om met de me.scan te leren werken. Je krijgt inzicht in de psychologische principes die ten grondslag liggen aan het me.scan. Vervolgens ontwikkel je de nodige vaardigheden om de me.profielen te kunnen interpreteren en terug te koppelen.

Investering: € 1.750,- excl. btw

Me.master 2

De me.master 2 is een verdieping op de me.master 1. Je leert om op basis van de me.scan verbanden te leggen en reactiepatronen & onderliggende thema’s te identificeren. Er wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken, denk aan: het stellen van scherpe vragen en bespreken van ontwikkelpunten. Je leert om met het inzicht dat de me.scan biedt mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

Investering: € 1.500 excl. btw

We.master

De we.master een aanvulling op de me.master 1 en 2. Je leert om van individuele me.scans een teamprofiel (we.scan) op te stellen. In de we.scan worden de bewuste en onbewuste dynamieken tussen de teamleden zichtbaar. De opleiding combineert theorie en praktijk en kan ingezet worden voor verschillende groepsfacilitatie formats als mede het samenstellen van een team.

Investering: € 1.500 excl. btw

Accreditatie & licenties

Alle me.master en we.master opleidingen worden afgesloten met een accreditatie gesprek dat beoordeeld wordt. De me.- en we.certificaten zijn een bewijs van accreditatie om met de me.scan of we.scan te mogen werken. De certificeringen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Deze worden ieder jaar verlengd, mits minimaal 2 connected learning bijeenkomsten bijgewoond zijn. Hiervoor hebben we het Lerend Leven platform in leven geroepen. De service & accreditatiefee bedraagt € 275,- per jaar. Hebben meerdere medewerkers binnen de organisatie een me.master gevolgd? Dan betaal je niet per opgeleide maar is één service & accreditatiefee van € 875,- per jaar van toepassing. Daarbij krijg je dan een platform voor alle opgeleiden om de rapportages in te verzamelen.

Tevens zijn er licentiekosten om met de me.scan te kunnen werken. Hiervoor gelden pakketprijzen. Neem contact op voor meer informatie.