Platform voor een Lerend Leven.

Wij geloven in van en met elkaar leren.

Wat is het Platform?

Het Lerend Leven Platform is opgericht voor alle mensen die opgeleid zijn om de Leren Leven methodiek toe te passen. Het gaat om organisaties in het onderwijs, bedrijfsleven en (semi-)overheids instellingen. Middels dit Platform brengen wij hen met elkaar in contact om samen te oefenen, te leren van elkaars ervaringen en krachten te bundelen. Daarnaast wordt hier nieuwe kennis gedeeld en ontstaan samenwerkingsverbanden tussen de leden onderling. Doordat we allen eenzelfde taal spreken als het gaat om talent, zijn er namelijk mooie bruggen te slaan.

Connected Learning

Hiervoor organiseren we jaarlijks 4 Connected Learning bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden altijd georganiseerd bij een van de leden. Zo leren we elkaar écht kennen.

De geplande Connected Learnings voor 2023:

  • 8 maart 2023 van 14.30 tot 17 uur
  • 5 juni 2023 van 14.30 tot 17 uur
  • 7 september 2023 van 14.30 tot 17 uur
  • 12 december 2023 van 14.30 tot 17 uur

Masterclasses

We organiseren masterclasses die een verdieping geven op de me.master opleiding. Zo krijg je dieper inzicht in een profiel en hoe je de methodiek in kunt zetten binnen jouw organisatie.

 

Wie maakt deel uit van het platform?