Quintastics / Duurzame Inzetbaarheid

Ooit zijn we gestart met het project Quintastis, om de kracht van de 50+’er te belichten en te voorkomen dat zij ontslagen komen omdat ze niet mee kunnen met veranderingen. Uiteindelijk is dit project doorontwikkeld naar Duurzame Inzetbaarheid, waar we elk individu willen begeleiden in een lerend leven. Hiervoor gaan we te werk volgens de TrueTalent-methodiek. Dit is een innovatieve aanpak die inzicht biedt in:

 1. de onzichtbare en verborgen talenten van medewerkers,
 2. de toegevoegde waarde van de medewerkers voor de organisatie
 3. de daadwerkelijke behoefte van de organisatie als het gaat om invullen en uitvoeren van taken.

Dit doen we door op een andere manier te kijken naar de echte vraag bij werkgevers (bedrijfsleven en onderwijs), maar ook naar de onzichtbare en vaak verborgen talenten en vaardigheden van medewerkers.

Werkwijze

Quintastics - Lerend Leven

Voor het gewenste resultaat starten wij bij het Quintastics project altijd bij het in kaart brengen van de onderliggende vraag.

 1. TrueDemand – welke vraag speelt er binnen uw organisatie?
 2. TrueMotivation – detectie drijfveren en maturiteit van het potentieel (aanbod);
 3. TrueTalent – detectie natuurlijke kwaliteiten, talenten en valkuilen/belemmeringen;
 4. TrueMatch – matching persoonlijke competenties op benodigde competenties;
 5. TrueSkills – training hard en soft skills die nodig zijn om competenties duurzaam te leveren;
 6. TrueCareer – start van een volgende stap in de carrière.

Een volgende stap in de carrière van uw medewerker kan verschillende dingen betekenen. Denk aan nieuwe competenties die zij voor zichzelf ontwikkelen, een nieuwe functie die zij intern invullen en/of vormgeven, of het besef dat zij beter tot hun recht komen binnen een andere organisatie. Als dit laatste het geval is dan zullen wij vanuit het project deze switch begeleiden en ervoor zorgen dat ook u wordt geholpen bij het invullen van deze nieuwe vacature.

Wat gebeurt er nu concreet?

TrueTalent-methodiek - Lerend Leven

 1. Tijdens het introgesprek wordt er aandacht besteed aan de probleemstelling binnen uw bedrijf. Waar loopt u tegenaan? Waar heeft u behoefte aan? En hoe kunnen wij u hierbij helpen? Met deze vragen in het achterhoofd zal een onafhankelijk team aan de slag gaan rondom job carving.
 2. Als de probleemstelling helder is worden uw medewerkers uitgenodigd om een Me.-scan in te vullen, zodat wij zicht krijgen in de samenstelling van uw personeelsbestand. Het invullen van de me.-scan duurt maximaal 15 minuten en kan online.
 3. Medewerkers met een opvallend profiel worden uitgenodigd voor een 1-op-1 coachingsgesprek. Opvallend wil zeggen dat er nog veel talenten zijn die nog niet optimaal benut worden of dat de talenten misschien nog beter tot zijn recht komen op een andere plek.
 4. Na de gesprekken volgt een presentatie met de resultaten van de analyse van het gehele team.
 5. In het MT analyse gesprek worden de resultaten van de Me.-scan en van het team dat kijkt naar job carving samengevoegd en teruggekoppeld. Na het project wordt u ambassadeur, wat inhoud dat u gevraagd wordt hoe u het project ervaren heeft en dat u testimonials geeft voor geïnteresseerden.

U kunt zich bij interesse via onderstaand formulier aanmelden. Wilt u meer weten over de andere projecten? Deze kunt u hier terugvinden.

Dit project wordt aangeboden via werkgevers, kennisinstellingen, overheidsinstellingen en via Leo Loopbaan.

TalentMatch

Op de TrueTalent tool vindt een doorontwikkeling plaats, om het potentieel van een individu op de lange termijn, te vertalen naar concrete rollen binnen en/of buiten de organisatie. Deze tool wordt ontwikkeld op aanvraag van ondernemers uit de Keyport en MRE-Regio. De ontwikkeling van deze tool is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven.

Aanmelden
Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor dit project. Wij zullen contact met u opnemen om vervolgens de details te bespreken.